مراکز وابسته به اداره

صنوف و مراکز تحت پوشش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زرندیه

ردیف

نام مرکز

مدیر مسئول

محل استقرار

1

کانون آگهی و تبلیغات پیام

محمد رضا خلج معصومی

مأمونیه

2

کانون آگهی و تبلیغات مهستان

حسین نوری

مأمونیه

3

کانون آگهی و تبلیغات ترسیم

اردشیر سلمانی

مأمونیه

4

کانون آگهی و تبلیغات نوآوران

مهساسادات طباطبایی

زاویه

5

موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره کارو دانش

زهرا اخوان

مأمونیه

6

موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره پژوهشی

خسرو امیرحسینی

آسیابک

7

موسسه فرهنگی قرآن و عترت بیت القرآن زرندیه

جوان حیدری

مامونیه

8

موسسه فرهنگی قرآن و عترت شمیم یاس زرندیه

الهه اسماعیلی

پرندک

9

موسسه فرهنگی قرآن و عترت نور زرندیه

نرگس سعادت افخم

زاویه

10

نمایندگی فروش نشریات

محمد رضا خلج معصومی

مامونیه

11

انجمن ادبی مهر زرندیه

منصور کیانی

مامونیه

12

انجمن هنرهای تجسمی

حمید راسخ

مامونیه

13

نمایندگی انجمن نمایش استان در شهرستان زرندیه

حمیدرضا کیانی

مامونیه

14

نمایندگی انجمن موسیقب استان مرکزی در شهرستان زرندیه

حمید راسخ

مامونیه

15

دفتر شعر و موسیقی محلی

حسین علی حسینی

مامونیه

16

نمایندگی انجمن خوشنویسان

اکبر حشمتی

مامونیه

17

چاپخانه  راسخ

حسین راسخ

مامونیه

18

چاپخانه ثامن

فیروز ایزدیاری آغمیونی

مامونیه

19

مرکز چاپ دیجیتال راسخ

حمید راسخ

مامونیه

20

مرکز چاپ دیجیتال خلج معصومی

محمد رضا خلج معصومی

مامونیه

21

مرکز چاپ دیجیتال نوری

محرمعلی نوری

پرندک

22

فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی

حسن صباغی

حکیم آباد

23

فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی

حسن رضا کاووسی

مامونیه

24

فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی

اروجعلی رحیم پور ثمرین

پرندک

25

فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی

احمد سرخیل

زاویه

26

فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی

مهدی بهادری

مامونیه

27

فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی

داود رمضانی

سه راهی نصیرآباد

28

فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی

جواد جزء سلیم خانی

قاسم آباد

29

فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی

داود کریمی نیا

پرندک

30

فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی

مسعود دلیریان

خشکرود

31

فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی

محمد جواهری

نصیرآباد

32

فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی

ابوالفضل مهدوی

پرندک

33

فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی

مهدی حسنی

پرندک

34

فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی

مهدی منادی

آسیابک

35

فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی

مرتضی نظر

خشکرود

36

فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی

علیرضا دلاوری

خشکرود

37

مرکز عرضه و استفاده از بازیهای رایانه ای

محمد دشتی اسد آبادی

روستای رحمت آباد

38

مرکز عرضه و استفاده از بازیهای رایانه ای

علی اکبر کاظمی

مامونیه

39

مرکز عرضه و استفاده از بازیهای رایانه ای

حسن کرمی

آسیابک

40

مرکز عرضه و استفاده از بازیهای رایانه ای

الیاس طلوع

آسیابک

41

مرکز عرضه و استفاده از بازیهای رایانه ای

حسن باباخانی

خشکرود

42

کانون های فرهنگی و هنری مساجد (19 مرکز)

-

شهرها و روستا های شهرستان