برگزاری آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در زرندیه

آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم همزمان با سراسر کشور روز پنجشنبه نهم اسفندماه در شهرستان زرندیه هم برگزار شد.

به گفته احمدجوانمرد رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان زرندیه تعداد 87 نفر در این آزمون ثبت نام کرده بودند.

دراین آزمون که صبح روز پنجشنبه نهم اسفندماه در محل دبیرستان پیامبراکرم(ص) شهر مامونیه برگزار شد 68 نفر در رشته حفظ و3 نفر در رشته مفاهیم شرکت کردند.

 

شایان ذکر آزمون شفاهی این دوره هفته آینده در محل اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان برگزار خواهد شد.