تقدیر از اداره فرهنگ وارشاد اسلامی در جلسه شورای اداری شهرستان

در جلسه شورای اداری شهرستان زرندیه که روز پنجشنیه مورخ 29 فروردین 98با حضور مهندس منصوری نماینده محترم مردم شهرستانهای ساوه وزرندیه در مجلس شورای اسلامی، دکتر فدایی فرماندار، قیاسی مدیرکل بحران استانداری مرکزی، انصاری فر مدیرکل بنیادشهید وایثارگران استان وسلطانزاده امام جمعه زاویه برگزار شد از تعدادی از مسئولین ادارات ونهادهای شهرستان که حضور فعال و موثری در برگزاری برنامه های فرهنگی هنری در سال 97 داشته اند با اهداء لوح تقدیر بعمل آمد که در این جلسه از جوانمرد رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان زرندیه هم به جهت خدمات ارزنده ای در راستای پیشبرد اهداف فرهنگی دولت ونظام داشته است با اهداء لوحی که به امضای نماینده مردم، فرماندار وامام جمعه شهرستان رسیده است تقدیر شد.