بازدید حجه الاسلام دانشی مدیرکل ارشاد ازمجتمع فرهنگی مامونیه

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان زرندیه عصرروز سه شنبه یازدهم تیرماه نودوهشت ازمحل مجتمع فرهنگی هنری مامونیه بازدیدوازنزدیک با وضعیت این مجتمع از جمله ساختمان اداری، محوطه، سالن آمفی تئاترو... آشنا شد.

 

جوانمرد رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی در این بازدید در خصوص مقدار و نحوه جذب اعتبارات عمرانی در سال گذشته، نواقص ومشکلات موجود این مجتمع، وضعیت منابع از جمله نیروی انسانی، سرایداری ونگهبانی، خودرو و توضیحات جامه وکاملی را به سمع ونظر حجه الاسلام دانشی رساند.