بمناسبت روز قلم محفل شعر خانگی در زرندیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زرندیه عصر روز چهارشنبه دوازدهم تیرماه سال جاری بمناسبت روز قلم محفل شعر خانگی با حضور احمد جوانمرد رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در منزل آقای منصور کیانی از شاعران پیشکسوت شهرستان برگزار گردید.

در این محفل اساتیدی چون دکتر رحیم طاهرف دکتر سیدمهدی طباطبایی، آقایان محمدعلی چراغی، صفت اله مرزوقی، منصور کیانی، ولی اله صفری، علی ارجمند، نوبهاری، کاتبی، جراحی، موصولی و خانمها فرزان، پارسافر، یکه تاز، تنهایی و ... حضور داشتند. مطالب بسیار ارزشمندی قرائت و مطرح گردید.

 

ضیافت شام پایان بخش این محفل ادبی بود.