اولین جلسه ستاد اجرایی جام باشگاههای کتابخوانی

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان زرندیه، احمد جوانمرد رئیس این اداره در اولین جلسه ستاد اجرایی چهارمین دوره جام باشگاههای کتابخوانی کودک ونوجوان در شهرستان زرندیه گفت: برقراری ارتباط بین کودکان ونوجوانان با اهل قلم ازاهداف راه اندازی و فعالیت باشگاههای کتابخوانی کودک ونوجوان و از اولویتهای ارشاد زرندیه است.

جوانمرد در این جلسه که صبح روز دوشنبه 24 تیرماه سال جاری در محل سالن جلسات این اداره برگزار شد هدف از راه اندازی و فعالیت باشگاههای کتابخوانی کودک ونوجوان را کمک به افزایش سرانه مطالعه میان کودکان ونوجوانان، تقویت فرهنگ گفتگو و استدلال، مهارت در بحث و قدرت تحلیل و تفکر انتقادی در کودکان ونوجوانان، بالا بردن اعتماد به نفس، خواندن با کیفیت، عادت دادن دانش آموزان برای مراجعه به کتابفروشی، گسترش فرهنگ همکاری و مشارکت، تقویت کتابخانه های کوچک کلاسی، آپارتمانی و... عنوان نموده و ادامه داد: برگزاری جام باشگاههای کتابخوانی کودک ونوجوان حرکتی بسیار تاثیرگذار و پیش برنده در اهداف فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی است که با کمک سایر دستگاهها و نهادهای فرهنگی می تواند در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی موثر واقع شود.

 

در این جلسه مقرر گردید ادارات آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، کتابخانه های عمومی، پایگاههای مقاومت سپاه ناحیه زرندیه، کانونهای فرهنگی هنری مساجد، موسسات فرهنگی قرآن وعترت و ... نسبت به ثبت، راه اندازی و فعالیت  باشگاههای کتابخوانی کودک ونوجوان اقدام نمایند.