هیئت داوران پنجمین سوگواره تعزیه شهرستان زرندیه مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان زرندیه و به نقل از زهیر فرهمند دبیر این دوره از سوگواره آقایان استاد مرتضی صفاریان از تهران، استاد اسماعیل مجللی از اراک و سیدحسن شهیدیان از شهرستان زرندیه هیئت داوران پنجمین دوره سوگواره تعزیه شهرستان زرندیه را تشکیل خواهند داد.