هنر تعزیه یکی از مزیت های هنری استان مرکزی و شهرستان زرندیه است.

حجت الاسلام  عباس دانشی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در اختتامیه پنجمین سوگواره تعزیه شهرستان زرندیه به خبرگزاری صدا و سیمادر شهرستان زرندیه گفت:هنر تعزیه یکی از مزیت های هنری استان مرکزی و شهرستان زرندیه است، که در جای جای این استان پهناور نمونه های بسیار خوبی از این هنر را بعنوان یک هنر آئینی و دینی ما همواره شاهد بودیم ،پنجمین سوگواره تعزیه در شهرستان زرندیه امسال در این روزها در شهر پرندک برگزار گردید ده گروه تعزیه در این سوگواره با هم رقابت کردند ،ضمن اینکه عموم مردم در این آئین ها حضور پیدا میکردند ، و مجلس مجلس عزای سید الشهدا بودشاهد هنر نمائی تعزیه خوانان شهرستان بودند،که امروز با رأی هئیت داوران نفرات و گروههای برترو بخشهای شایسته تقدیر معرفی شدند و جوایز خودشان را دریافت کردند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیماکه چه برنامه هائی برای برپائی چنین سوگواره هائی درسطح استان دارید؟ گفت: هنر فاخر تعزیه یکی از  مزیت های هنری استان مرکزی است و البته ما باید برای تعالی این هنر و منزه بودن آن تلاش بیشتری انجام دهیم که اصالت ها و ارزشهای تعزیه رو به رشد، ترقی، تعالی و توسعه باشد. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی هم در طول سال برنامه های ویژه ای را برای این موضوع خواهد داشت و ما در کنارهنرمندان ارجمند و با انگیزه تعزیه استان خواهیم بود و امیدواریم بتوانیم گام های مثبتی را در کمیت و کیفیت، ارتقاء و بالندگی تعزیه استان مرکزی برداریم و همچنین زمینه تبادل آثار تعزیه را بین هنرمندان استان و سایر استان ها فراهم کنیم.