ثبت پانزده باشگاه زرندیه ای در جام باشگاههای کتابخوانی کودک ونوجوان

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان زرندیه به نقل از احمد جوانمرد رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی این شهرستان، پانزده باشگاه کتابخوانی کودک و نوجوان در جام باشگاههای کتابخوانی کودک ونوجوان ثبت نام کرده اند.

جوانمرد در ادامه افزود: سه نفر از علاقمندان به ترویج فرهنگ کتابخوانی جهت شرکت در دوره آموزش مربیان به مرکز استان اعزام شدند که در ادامه به آموزش تسهیلگران باشگاههای کتابخوانی در شهرستان پرداخته اند.

وی افزود: این دوره از جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان در رشته‌های باشگاه برگزیده، نامه برگزیده، فیلم برگزیده کتاب برگزیده، تسهیلگر برگزیده و کتابفروش برگزیده برگزار می‌شود. برگزیدگان جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان شهرستان به شرح زیر به دبیرخانه مرکزی در تهران معرفی می‌شوند:

الف: سه باشگاه برگزیده، ب: سه نامه‌ی برگزیده، ج: سه فیلم برگزیده، د: سه کتاب برگزیده به انتخاب اعضای باشگاه‌های شهرستان، ه: یک کتابفروش فعال در شهرستان