تقدیر فرمانده سپاه روح اله از جوانمرد رئیس ارشاد زرندیه

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان زرندیه، سردار محسن کریمی فرمانده سپاه روح اله استان مرکزی با اهداء لوح تقدیر از زحمات احمد جوانمرد رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان زرندیه و مدیر کانون بسیج هنرمندان ناحیه زرندیه تشکر و قدردانی نمود.