کارگاه آموزشی داستان نویسی برای اولین بار در شهرستان زرندیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی، کارگاه آموزشی داستان نویسی برای نخستین بار در شهرستان زرندیه به همت انجمن ادبی نیستان شهرستان زرندیه ودر محل موسسه فرهنگی هنری سفیر دانش این شهرستان برگزار شد.
به گفته احمدجوانمرد رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان زرندیه، این کارگاه با حضور علاقمندان این رشته و تدریسحسین ورجانی از اساتید داستان نویسی استان قم برگزار می شود که می تواند نقش بسیار مهمی در ارتقای سطح فرهنگ وادبی منطقه ایفا کند.
وی افزود: دو انجمن ادبی نیستان و مهر زرند در این شهرستان مشغول فعالیت میباشند که نشان از سطح بالای فرهنگی و علاقمندی مردم منطقه به شعر وادبیات دارد.
جوانمرد تصریح کرد: این کارگاه روزهای سه شنبه هر هفته برگزار خواهد شد که امیدوارم با استقبال گسترده علاقمندان مواجه شود.