تقدیر وزیر از رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی زرندیه

 

    

دکتر سید عباس صالحی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با اهدای لوح تقدیر ازاحمد جوانمرد رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زرندیه تقدیر کرد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی، دکتر سید عباس صالحی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با اهدای لوح تقدیر ازاحمد جوانمرد رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زرندیه تقدیر کرد.