دیدار، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی زرندیه با استاد سیدعلی اصغر موسوی

رئیس، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زرندیه با حضور در منزل استاد سیدعلی اصغر موسوی با وی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی، احمد جوانمرد، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زرندیه با حضور در منزل استاد سیدعلی اصغر موسوی با وی دیدار و گفتگو کرد.


سیدعلی اصغر موسوی از شعرا، ادبا و فرهیختگان شهرستان زرندیه است که اصالتا اهل روستای چهارحد بخش خرقان این شهرستان می باشد اکنون ساکن شهر قم و یکی از بنیانگذاران مکتب شعر آئینی در کشور است.

 


هدف از این دیدار تقدیر از فعالیت های فرهنگی هنری نامبرده و گفتگو و تبادل نظر در خصوص مسایل فرهنگی هنری شهرستان زرندیه است.