دیدار جوانمردبا شهردار و رئیس شورای شهر زاویه

مودت بین دستگاههای فرهنگی در پیشبرد اهداف فرهنگی نظام موثر است.

 

رئیس اداره فرهنگ‌وارشاد اسلامی شهرستان زرندیه افزود: مودت و دوستی بین دستگاههای فرهنگی می تواند در پیشبرد اهداف فرهنگی نظام موثر واقع شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی، احمد جوانمرد رئیس اداره فرهنگ‌وارشاد اسلامی شهرستان زرندیه روز چهارشنبه نهم مهرماه سال جاری با مهندس علی ضیایی شهردار و مهندس وکیلی رئیس شورای اسلامی شهر زاویه در محل شهرداری این شهر دیدار و گفتگو کرد.


احمد جوانمرد رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان زرندیه در این نشست که پیرامون فعالیتهای فرهنگی هنری در شهر زاویه تشکیل شده بود گفت: انجام تمامی فعالیتهای اجتماعی بویژه برنامه های فرهنگی هنری مستلزم ایجاد همدلی، هم فکری و تعامل بین دستگاههای مرتبط می باشد.

رئیس اداره فرهنگ‌وارشاد اسلامی شهرستان زرندیه افزود: این مودت و دوستی بین دستگاههای فرهنگی است که می تواند در پیشبرد اهداف فرهنگی نظام در هر منطقه موثر واقع شود.

وی ضمن تقدیر و تشکر از همکاریهای شهرداریهای شهرستان در اجرای برنامه های فرهنگی هنری و دینی ابراز امیدواری کرد این دوستی و همدلی کماکان ادامه داشته و مردم بتوانند از ثمرات آن بهرمند شوند.