یا

بازدید کارشناسان سازمان مدیریت استان از مجتمع فرهنگی مامونیه

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زرندیه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان روز چهارشنبه از مجتمع فرهنگی هنری مامونیه بازدید کرده و مشکلات و نواقص ساختمان مجتمع را مورد بررسی قرار دادند.