مرحله شفاهی آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در شهرستان زرندیه

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان زرندیه مرحله شفاهی آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم صبح روز دوشنبه مورخ15 اسفندماه1396 در محل اداره فرهنگ وارشاد اسلامی برگزار شد.

 

تعداد 21 نفر قرآن آموز در سطوح حفظ جزء30 ، حفظ جزء یک، حفظ 2جزء، حفظ 5جزء، حفظ10جزء این آزمون ثبت نام کرده بودند. که 18 نفر از این افراد در آزمون حضور پیدا کردند.