بازدید دکترفدایی فرماندارشهرستان زرندیه ازمحل مجتمع فرهنگی هنری مامونیه

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان زرندیه دکتر هادی فدایی روز سه شنبه 21 فروردین ماه 1397 همزمان با روز هنر انقلاب اسلامی از محل مجتمع فرهنگی هنری مامونیه بازدید واز نزدیک در جریان نواقص ومشکلات این مجتمع قرار گرفت.