تقدیر از نوجوان حافظ قرآن در زرندیه

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان زرندیه همزمان با هفته هنر انقلاب اسلامی در مراسمی از آقای امیر مهدی گودرزی نوجوان حافظ کل قرآن کریم زرندیه ای با حضور دکتر فدایی فرماندار، جوانمرد رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی وتعدادی دیگری از مسئولین شهرستان تقدیر بعمل آمد.

شایان ذکر است امیر مهدی گودرزی حائز رتبه اول رشته حفظ در هفته قرآن وعترت استان مرکزی می باشد.