دیدار رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی با مدیر آموزش وپرورش شهرستان زرندیه

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان زرندیه احمد جوانمرد روز شنبه 15 اردیبهشت 1397 به همراه تنی چند از مسئولین شهرستان بمناسبت هفته معلم در محل کار آقای یوسفی مدیریت آموزش وپرورش  شهرستان حضور پیدا کرده وبا وی دیدار وگفتگو کردند.