اجرای تئاتر خیابانی معتاد کیست؟ در مامونیه

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان زرندیه همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر عصر روز شنبه مورخ نهم تیرماه سال جاری نمایش خیابانی معتاد کیست؟ به کارگردانی اصغر تنهایی وهنرمندی اکبر نجفی و اصغر تنهایی در شهر مامونیه مرکز شهرستان زرندیه اجرا شد.

این نمایش که با موضوع پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر جنب نمایشگاهی که به همین منظور در مقابل بخشداری مرکزی شهرستان زرندیه دایر شده است با حضور دکتر فدایی فرماندار، جوانمرد رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و تعداد دیگری از مسئولین اجرا گردید مورد توجه عموم مردم واقع شد.

فدایی فرماندار شهرستان زرندیه در حاشیه این برنامه گفت: برنامه های متنوعی در خصوص پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان برای این هفته برنامه ریزی شده است که این برنامه یکی از آنهاست.

وی زبان هنر را زبانی موثر دانسته وادامه داد: می توان به زبان هنر بسیاری از معضلات ومشکلات اجتماعی وفرهنگی را درمان نمود.

 

فدایی اعتیاد را یکی از آسیبهای فرهنگی اجتماعی اولویت دار جامعه عنوان نموده و فعالیت بیشتر ارگانها ونهادهای دولتی وغیر دولتی را در این راستا ضروری دانست.