دیدار با دکتر سیدمهدی طباطبایی از اساتید به نام ادبیات فارسی در کشور

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان زرندیه ظهر روز پنجشنبه چهارم مردادماه سال جاری احمد جوانمرد رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان زرندیه به همراه تعدادی از مسئولین محلی، شاعران واعضای انجمن قلم شهرستان در منزل پدری دکتر سیدمهدی طباطبایی از شاعران صاحب نام واز اساتید دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی حضور یافته وبا ایشان دیدار کردند.

در این دیدار که در راستای سلسله دیدار های رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی با اصحاب فرهنگ وهنر شهرستان برگزار گردید، قناتی معاون فرماندار شهرستان، مهندس مبکی مسئول دفتر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، چراغی مسئول انجمن قلم شهرستان و تعدادی از اعضای انجمنهای فرهنگی هنری هم حضور داشتند.

جوانمرد رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان زرندیه در این دیدار شهرستان زرندیه را سرزمینی ادیب پرور و مردمان آن را مردمی فرهنگ دوست معرفی نموده واز دکتر سید مهدی طباطبایی بعنوان یکی از مفاخر جوان این شهرستان یادکرد. وی در ادامه افزود: دکتر طباطبایی علاوه بر تدریس در دانشگاههای مهم کشور دارای تالیفات متعدد وبا ارزشی در زمینه شعر وادبیات فارسی می باشد که مورد توجه واقبال علاقمندان در سطح کشور واقع شده است.

 

دکتر سید مهدی طباطبایی استاد دانشگاه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی بوده و دارای قریحه بسیار لطیفی در شعر وشاعری می باشد. تصحیح دیوان بیدل دهلوی از تالیفات ایشان، و آخرین تالیف وی هم که به گفته خودش حاصل پنج سال زحمت و تلاش است، تحقیق و تصحیح کلیات خلاق المعانی کمال الدین اسماعیل اصفهانی با مقدمه سی صفحه ای دکتر سیدعلی محمدسجادی است که در سال 1396 به چاپ رسیده است.