گزارش تصویری از چهارمین سوگواره تعزیه زرندیه

چهارمین سوگواره تعزیه شهرستان زرندیه به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زرندیه و همکاری بنیاد علمی فرهنگی تعزیه وهمایشهای آئینی کشور از روز   پنجشنبه بیست وششم مهرماه تا مورخ سه شنبه یکم آبانماه سال جاری باحضور 10 گروه تعزیه خوانی از نقاط مختلف شهرستان زرندیه از جمله مامونیه، پرندک، خورشیدآباد، آسیابک، امیرآباد، زاویه، پیک، چلسبان و بخش خرقان در محل  حسینیه شهداء شهر پرندک در حال برگزار ی است.