از هنرمند بسیجی شهرستان زرندیه تقدیر بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان زرندیه صبح روز پنجشنبه یکم آذرماه دکتر فدایی فرماندار شهرستان زرندیه به همراه احمد جوانمرد رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی، سرهنگ علیپور جانشین فرماندهی سپاه ناحیه زرندیه، مبکی و نیکنام از دفتر نماینده مردم، نادی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان در منزل آقای جوان حیدری شاعر، نویسنده و مربی قرآن شهرستان زرندیه حضور یافته و از زحمات ایشان با اهداء هدایایی تقدیر بعمل آوردند.

دکتر فدایی در این دیدار ضمن تشکر از خدمات نهادهای فرهنگی وهنری بویژه اداره فرهنگ وارشاد اسلامی، حمایت از نویسندگان و هنرمندان را ضروری دانسته و از ادارات و ارگانهای فرهنگی خواست تا اهتمام بیشتری در این خصوص داشته باشند. وی از نویسندگان وهنرمندان بعنوان ناقلان فرهنگ و ارزشها به نسلهای بعدی یاد کرده و هنرمندان و نویسندگانی را متعهد و بسیجی دانست که در راستای حفظ واعتلای فرهنگ دینی، ملی و ارزشها و آرمانهای انقلاب قدم بردارند.

شایان ذکر است آقای جوان حیدری متولد 1353 می باشدکه سالهاست در زمینه فعالیتهای قرآنی، شعر وادبیات فعالیت می نماید. وی دارای تالیفاتی در زمینه آموزش قرآن به رده های سنی مختلف بوده و مجموعه اشعاری هم آماده چاپ دارد. وی مدیر مسئول موسسه فرهنگی قران وعترت ثقل اکبر زرندیه(بیت القرآن) می باشد که توانسته شاگردان بسیاری را در زمینه های مختلف قرآنی تربیت نماید.