اصحاب فرهنگ و هنرشهرستان

 

اصحاب فرهنگ وهنر شهرستان زرندیه

 

 شهدای هنرمند:

          1-     شهید محمد ضیائی             نمایش، خوشنویسی، نقاشی

            

 

   شعرا:

 

1-     آقای ولی اله صفری

2-     آقای منصور کیانی

3-     آقای عبدالعظیم میرهاشمی

4-     آقای عبداله شیراوژن

5-     آقای قاسم منظور

6-     آقای روح اله شیراوژن

7-     آقای وجیه اله خواستگار

8-     آقای علی ارجمند

9-     آقای هادی بیابانی

10-آقای حمید فرقانی

11-آقای رضا فلاح

12-آقای مهدی اسماعیلی

13-آقای ابراهیم ضیائی

14-آقای دکتر سیدمهدی طباطبائی

15-آقای علی وظیفه دار

16-خانم حمیده پارسافر

17-خانم عذری موذنی

18-خانم سمانه تیموری

19-خانم شیرین شامل

20-خانم سمیرا یکه تاز

21-خانم فرشته عمانی

22-خانم معصومه کاظمی

23-خانم زهرا قشقایی

24-آقای محمد ابراهیم مطیع

25-     آقای ابوالفضل نیرومند

26-     آقای سید هادی طباطبائی

27-  خانم منصوره فرزانه

28- آقای علیرضا اهلی

29- خانم زینب توانا

30-  خانم ترگل تنها

31-  خانم نسترن موصولو

32-  خانم فاطمه فراهانی

33-  آقای حمید راسخ

34- آقای حامد احمد نژاد

35- آقای حسین فرجی

36- آقای عباس محمدعلیپور

37- خانم فرشته بختیاری فرد

38- خانم ملیحه تنهایی

39- خانم ملیکا توکلیان

40- امیر مبصری

 

هنرهای نمایشی:

1-     آقای مهدی کاردان پور

2-     آقای حمیدرضا کیانی

3-     آقای عباس پیرهادی

4-     آقای سجاد مبکی

5-     آقای علیرضا کاتبی

 6-     آقای سعید طاهری

7-  آقای رحمان فخرشناس حقانی

8- آقای روح الله پوریایی

9- آقای حجت آشوری

10- آقای سید مجتبی ساجدی

11- آقای امید سعادت آگاه

12- مهدی جواهری

13- ابوطالب رحیم زاده

 

هنرمندان موسیقی:

1-     آقای آرش قمری

2-     آقای رضا لوایی

3-     آقای حمید راسخ

4-     آقای بهمن نیکبخش

5-     آقای مهدی حافظی

6-     آقای احمد کریمی

7-     آقای اسماعیل وحید

8-     آقای حسن نقدی

9-     آقای حسین علی حسینی

10-آقای محمود بلبلی

 11-آقای محمد ابراهیم مطیع

 12-  آقای مصطفی روزبهی

13- آرمان اعتماد

14- حامد موصولی

15- غلامرضا تنها

16- امیرحسین وفایی

17- سعید نیکبخش

18- بهروز مبصری

 

هنرهای تجسمی:

1-     خانم نسرین تالانه

2-     آقای حمید راسخ

3-     آقای محمد ابراهیم مطیع

4-     آقای باقر همتی

5-     آقای کریم بخشی

6-     خانم سحر کیانی

7-     آقای جواد طهماسبی

8-     خانم وحیده ضیائی

9-     آقای اردشیر سلمانی

10- خانم آذر صفرآبادی فراهانی

11- خانم فریبا مهدوی

 12- امیر مبصری

فعالان رسانه ومطبوعات:

 

               1-    آقای محمدعلی چراغی                   ماهنامه دانشوران زرند

               2-     آقای محمدرضا خلج معصومی           ویژه نامه اطلاعات

               3-     آقای بهرام همایون                          ماهنامه آتیه اندیشان

               4-     آقای مسعود امانی                         ویژه نامه اطلاعات

               5-     آقای منصور محترمی                       ویژه نامه اطلاعات

               6-     آقای حجت فرهادی                         ویژه نامه کیهان

               7-     آقای عبداله جابلقی                         صداوسیما

               8-     آقای بهرام جابلقی                           ایرنا

               9-     آقای سیدرضا کمالی                        آسان تاآسمان

               10- آقای علی وفایی                             آتیه اندیشان

              11- خانم مهناز فتاحی                            زاگرس ایران

              12- خانم فاطمه شمس زرندی                 ویژه نامه کیهان

              13- خانم الهام کشمیری                         ویژه نامه اطلاعات

              14- خانم  نظری                                     ویژه نامه اطلاعات

              15- آقای داود انوری                                ماهنامه نسیم صبح

              16- آقای بهروز محمدی                           نسیم صبح

              17- خانم معصومه سادات میراحمدی          آسان تا آسمان

              18- آقای سیدمجتبی تقوی تکیه                صداوسیما

              19- آقای سهیل محمدی                          نسیم صبح

              20- آقای بهزاد بهروزی                             نسیم صبح

              21- خانم الهام حمیدزاده                          ایرنا

                      22- آقای مسعود خدادادی                        پرتال زرندیه

              23-  آقای هوشنگ مرادی                         زاگرس ایران

              24- محمد دلیریان                                    زرخبر

              25- علی سعادتی                                   آتیه اندیشان

              26- هادی مظفری                                   آتیه اندیشان

              27- یگانه حاج لو                                     آسان تاآسمان

              28- مریم خلیق                                      آسان تا آسمان

              29- مونا مقسوم                                     آسان تاآسمان

              30- مهدی خلج معصومی                         اطلاعات

اهل قلم:

 

              1-     آقای دکتر عباسعلی وفایی

              2-     آقای دکتر رحیم طاهر

              3-     آقای دکتر مهدی صفری

              4-     آقای دکتر سید مهدی طباطبا ئی

              5-     آقای  دکتر داود برجساز

              6-     آقای محمد علی چراغی

              7-    آقای سیدعلی اصغر موسوی

              8-     آقای دکتر محمدهمایون شکیب

              9-     آقای دکتر داود قاسمی

              10- آقای داود منظور

              11- آقای دکتر خسرو امیرحسینی

              12- آقای محمد ساعدی

              13- آقای عباس شریعت

              14- آقای نورالدین اسلامی

              15- آقای محمدرضا اسلامی

              16- آقای خسرو خلج امیرحسینی

              17- آقای یوسف خلج امیرحسینی

              18-آقای سیدمسلم شهیدیان

              19- آقای حسین نجفی

              20- آقای حسین شجائیان

              21- آقای محمد همتی

              22- حجه الاسلام سیدرضا کمالی

              23- آقای محمد رضا کاملی

              24- آقای علیرضا اهلی

              25- خانم مریم خدادادی

              26- آقای علی وفایی

              27- خانم طاهره فیروزی

              28- آقای جلیل کرمی

              29- آقای سیدمنصور موسوی

              30- آقای فضل الله فرزانه

              31- آقای مهندس پرویز مختاری

              32- خانم پروین مختاری

              33-خانم آناهیتا امیرحسینی

              34-آقای محسن نوبهاری

              35- خانم آزیتا امیرحسینی

              36- آقای صفت اله مرزوقی

              37- آقای رحیم نیکنام

 

            اعضاء شورای فرهنگ عمومی:

 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

حجت الاسلام حسین ابراهیمی

امام جمعه ورئیس شورا

2

جناب آقا مهندس  جعفر نخستین

فرماندار ونائب رئیس شورا

3

جناب آقای احمد جوانمرد

رئیس اداره ارشاد ودبیر شورا

4

جناب آقای مهندس محمدرضا منصوری

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی

5

جناب آقای رضا فتحی

رئیس اداره ا.ط

6

جناب سرهنگ روشن دل

فرماندهی انتظامی شهرستان

7

جناب آقای محمدرضا قویدل

رئیس دادگستری

8

جناب آقای دکترمحمد همایون شکیب

رئیس دانشگاه غیر انتفاعی

9

جناب آقای حمید ثمری خلج

رئیس دانشگاه آزاد

10

جناب آقای محمدعلی یوسفی

رئیس آموزش وپرورش

11

جناب  آقای مهندس وفا

شهردار مامونیه

12

جناب آقای ساکی

رئیس ورزش وجوانان

13

جناب آقای حجت خادم صدر

رئیس میراث فرهنگی

14

حجت الاسلام سیدحسن سیدمحمدی

امام جمعه پرندک

15

جناب آقای دکترخسرو امیرحسینی

معتمد محلی

16

جناب آقای محمد رضا فرهمند

معتمد محلی

17

حجت الاسلام والمسلمین حسن باقری

امام جمعه زاویه

18

حجت الاسلام محمدی پیام

رئیس تبلیغات اسلامی

19

جناب آقای افشین نادی

رئیس اداره کتابخانه ها

20

سرکار خانم مریم خدادادی

معتمد محلی

21

سیدمجتبی تقوی تکیه

نماینده صداوسیما

22

جناب سرگرد  محمد  مهجوری

فرماندهی سپاه

23

داوود انوری

نماینده ارباب جراید

24

جواد مظفری

مسئول دبیرخانه شورا

 

 

  کانونهای آگهی وتبلیغات:

 

ردیف

نام کانون

مدیرکانون

1

پیام زرندیه

محمدرضا خلج معصومی

2

ترسیم

اردشیر سلمانی

3

نوآوران

مهسا سادات طباطبائی

4

آدینه گستر

حجت فرهادی

 

 

     موسسات فرهنگی هنری:

 

 

ردیف

عنوان موسسه

نام مدیرمسئول

1

سفیر دانش (کارودانش )

زهرا اخوان

2

امیر پژوه  (پژوهشی)

خسرو امیر حسینی

3

ثقل اکبر (قرآن وعترت)

جوان حیدری

4

شمیم یاس (قرآن وعترت)

الهه اسماعیلی

5

نورالهدی (قرآن وعترت)

زکیه میرجعفری

6

آمن الرسول (قرآن وعترت)

سمیه امینی

 

 

 چاپخانه ها:

 

ردیف

عنوان چاپخانه

نام مدیر

1

چاپ راسخ

حمید راسخ

2

چاپ ثامن

فیروز ایزدیاری

3

چاپ دیجیتال پیام

محمدرضا خلج معصومی

4

چاپ دیجیتال راسخ

حمید راسخ

5

چاپ دیجیتال نوری

محرمعلی نوری

6

چاپ مبصری

امیر مبصری

       فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی:

 

رديف

نام ونام خانوادگي

عنوان

1

سیدعلی میراحمدی

محصولات فرهنگی سید   (زاویه)

2

مهدي بهادري

محصولات فرهنگي مهاجر  (مامونیه)

3

حسن رضا كاووسي

محصولات فرهنگي آسمان آبي   (مامونیه)

4

محمدعلی تماسی

محصولات فرهنگی مهر   (زاویه)

5

اروجعلي رحيم پور

محصولات فرهنگي جام جم  (پرندک)

 

 

انجمن های فرهنگی هنری:

 

رديف

نام انجمن

مسئول

1

انجمن شعر و موسيقي محلی

حسين علي حسينی

2

انجمن ادبی مهر مامونيه

منصور كياني

3

انجمن ادبی پيروان ولايت پرندك

عبدا... شيروان

4

انجمن هنرهای تجسمي

حميد راسخ

5

نمایندگی انجمن موسیقی استان

حامد موصولی

6

نمایندگی انجمن نمايش استان

مهدی کاردان پور

7

نمايندگي انجمن خوشنويسان

محمد بی نظیر

8

انجمن اهل قلم

محمد علی چراغی

9

انجمن وبلاگ نویسان

ناصرصلاح

10

انجمن تعزیه خوانان

محمدباقر افرادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانونهای فرهنگی هنری مساجد: 

 

رديف

عنوان

مدير مسئول

تاسيس

مسجد

منطقه

1

شهداي آسيابك

حسين سليماني

1385

مسجد جامع

آسيابك

2

شهداي مامونيه

محمدرضا كمالي

1375

علي بن ابيطالب (ع)

مامونيه

3

بقيه ا...

علي اوسط تيموري

1388

مسجد جامع

اميرآباد

4

مقداد

قربانعلي همتي

1387

قائم آل محمد

زرند كهنه

5

صاحب الزمان (عج)

رضا فاضلي

1388

صاحب الزمان (عج)

حسين آباد

6

شهداي خشكرود

رضا شجائیان

1387

اميرالمونين (ع)

خشكرود

7

شهيد حاج اميني

توحید محمدی

1388

مسجد جامع

عليشار

8

شهداي رازقان

عاطفه تورانلو

1388

امام حسين (ع)

رازقان

9

شهيد رجايي

وحيد تنها

1387

امام سجاد (ع)

زاويه

10

شهداي زاويه

علي بزرکار

1388

مسجد جامع

زاويه

11

شهداي صدرآباد

یوسف اعتضادی

1378

سيد الشهدا (ع)

صدرآباد

12

حضرت ابوالفضل (ع)

حسن صدری

1388

ابوالفضل (ع)

تقليد آباد

13

ياسر

صدرعلي خدادادي

1387

مسجد جامع

حكيم آباد

14

توحيد

عباسعلي روحاني

1385

مسجد جامع

پرندك

15

عصر ظهور

عليرضا اهلي

1388

صاحب الزمان عج

مامونيه

16

جواد الائمه

مهدی اسماعیلی

1390

امام حسین(ع)

قاسم آباد

17

سراج

مهدی تقدیری

1390

امامزاده سید منصور

مامونیه

18

فاطمه الزهرا

احمد رضا بابایی

1390

فاطمه الزهرا مامونیه

مامونیه

19

شهدای گمنام

سیدرضاکشفی

1390

امام حسین(ع) مامونیه

مامونیه

20

ولی عصر(عج)

مجتبی علیجانی

1392

صاحب الزمان(عج)

پرندک

21

خاتم الانبیاء

غلامرضا سرمدیان

1392

حضرت ابوالفضل (عج)

پرندک

22

حضرت ابوالفضل (عج)

علی سبزی

1392

حضرت ابوالفضل (عج)

منجیقان

23

محبین اهل بیت(ع)

نورانی

1394

 

خورشیدآباد

 

  نشریات محلی:

 

ردیف

عنوان نشریه

مدیرمسئول/سرپرست

1

نمایندگی روزنامه اطلاعات

محمد مسعود امانی

2

نمایندگی روزنامه کیهان

حجت فرهادی

3

گاهنامه آسان تا آسمان

سید رضا کمالی (لغو امتیاز)

4

ماهنامه آتیه اندیشان

علی وفایی

5

ماهنامه نسیم صبح

داود انوری (لغو امتیاز)

6

هفته نامه زاگرس ایران

هوشنگ مرادی

7

ماهنامه دانشوران زرند

محمدعلی چراغی

 

 

 اعضاء هیات ارزشیابی ونظارت برنمایش شهرستان:

 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت در شورا

1

حجه الاسلام اکبر محمدی گویا

کارشناس مذهبی

2

محمدجواد فیاضی

کارشناس سیاسی

3

محمدرضا فرهمند

کارشناس اجتماعی

4

حمیدرضا کیانی

کارشناس تئاتر

5

مهدی کاردان پور

کارشناس تئاتر

 

 

 

 

وبلاگ نویسان:

 

1-   رحیم نیکنام

2-   هادی بیابانی

3-   ناصر صلاح

4-   بهرام همایون

5-   هانیه همایون

6-   محمد همایون

7-   محرم معصومی

8-   اعظم اهلی

9-   علی رضا اهلی

10-  حامد اسد شیر

11- حسین وکیلی

12-  مهدی کریمی

13- امیر حمزه سرخیل

14- سید سجاد میر احمدی

15- محمد علی چراغی

16- سید مجتبی تقوی تکیه

17-کریم صلاح

18- ابراهیم نیک بخش

19- مجید نجار لو

20-  میثم ابراهیمی

21- حسین یکه تاز

22- فضل ا... فرزانه

23- سید رضا کشفی

24- بابک ثابتان فدایی

25- عباس پیر هادی

26- علی شعبانلو

27- حسن سرخیل

28- سجاد مبکی

29- محمد تنها

30- محمد متین  مولائی

31- جواد مولائی

32- رضا خادمی

33- عباس راسخ

34- نرجس مولایی

      35- امیر حسین وفایی

    36- سیدمهدی طباطبائی

    37- محمد ساعدی

 

 

  خوشنویسان:

           1-     اکبر حشمتی                    

           2-     حسن نقدی                    

           3-     ولی اله صفری                  

           4-     محمدابراهیم مطیع          

           5-     حمید راسخ                    

           6-     مهدی بی نظیر                 

           7-     یاسر شارق                     

           8-     سیدباقر جوکارهاشمی      

           9-     اکبر افرادی                      

          10- زهرا قریشی                    

          11- محرم نوری                      

          12- محمد علمی                    

          13- محمدحسین علمی        

          14- ابوالفضل اخگری                

          15- محمدعلی چراغی

          

          مولفین کتاب:

1-   دکتر عباسعلی وفایی

2-   جوان حیدری

3-   خسرو امیر حسینی

4-   طاهره فیروزی

5-   پروین مختاری

6-   حسین جهانگیری

7-   محمد رضا کاملی

8-   ولی ا... صفری

9-   آیت ا... میر محمدی

10-  جلیل کرمی

11- محمدعلی چراغی

12- حمیده پارسافر

 

 کتب نویسندگان شهرستان زرندیه:

1-    کلیات سلمان ساوجی                                      عباسعلی وفایی

2-    مراد العارفین                                                  عباسعلی وفایی

3-    گلبانگ آشنایی                                               عباسعلی وفایی

4-    مجموعه مقالات بین المللی استادان                   عباسعلی وفایی

5-    دستور کاربردی متن ادبی                                 عباسعلی وفایی

6-    مفتاح الاسرار                                                 عباسعلی وفایی

7-    دستور زبان فارسی                                         عباسعلی وفایی

8-    باید و بایدهای در رشته زبان فارسی                   عباسعلی وفایی

9-    فرهنگ لغات مخفف                                         عباسعلی وفایی

10-روش آسان با انس قرآن 2                         جوان حیدری

11-سوره های بشری 1                                جوان حیدری

12-جنگل را بیابان نکنیم                                جلیل کرمی

13-حرف دل                                                جلیل کرمی

14-مهارت سخن گفتن و سخنرانی                   خسرو امیر حسینی

15-مهارتهای زندگی سالم                              خسرو امیر حسینی

16-مهارتهای شاد زیستن                               خسرو امیر حسینی

17-خلاقیت و نو آوری                                     خسرو امیر حسینی

18-مهارتهای زندگی برتر                                خسرو امیر حسینی

19-تفکر انتقادی                                           خسرو امیر حسینی

20-مهارتهای حل مسئله                                خسرو امیر حسینی

21-مهارتهای سخن گفتن و سخنرانی               خسرو امیر حسینی

22-ساوه در گذر زمان                                     خسرو امیر حسینی

23-مهارت در آموزش                                       خسرو امیر حسینی

24-پیک در گذر زمان                                       سید مسلم شهیدیان

25-رهایی تا خود شکوفایی                              حسین جهانگیری

26-روزهای خاکستری                                     طاهره فیروزی

27-شبی که عاشق فانوس شدم                      پروین مختاری

28-چمدان خالی سنگین                                 پروین مختاری

29-گل واژه های زندگی                                   حسین اسلامی

30-داستانهای کوتاه الهام بخش                        محمد رضا کاملی

31-فرجام آندریاس                                          محمد همتی

32-نوای محبت(مجموعه شعر)                          ولی اله صفری

33-باچشمهای تو(مجموعه شعر)                       سیدمهدی طباطبائی

 34- بهره وری درادب فارسی                            محمدعلی چراغی

35- اقتصادمخابرات                                        محمدعلی چراغی

36- مدومصرف                                              محمدعلی چراغی

 37- حدیث غدیر                                           محمدعلی چراغی

 38- سوره های سرکش فانوس                        حمیده پارسافر

 39- دانشنامه خرقان                      محمدعلی چراغی،خسروامیرحسینی

 40- زرند وخرقان                                             محمدعلی چراغی

 

             هنرمندان شبیه خوانی:

        1-     آقای یحیی تنها

              2- آقای قاسم منظور

              3- آقای عباسعلی روحانی

              4- آقای زهیر فرهمند

              5- آقای محمد تنها

              6- آقای عباس پاکدامن

              7- آقای محمد لوایی

              8- آقای محمدباقر افرادی

              9- آقای احمد منادی

              10- آقای حسین منصور

             11- آقای  خادم حسینی

             12- آقای  سیدکاظم کاشی

             13- آقای  یاسر توکلیان

             14- آقای مهدی کاردان پور

             15- آقای علی رضا منصور

             16- آقای علیرضا کاتبی

             17- آقای علی اصغر حسین خانی

             18- آقای حسین هشاک

             19- آقای امیر جالینوس

             20- داود محمدیان

             21- آقای سیدحسین میرهاشمی

             22- آقای محمدرضا حسینخانی

             23- آقای مسعود مردان

             24- آقای سیدعلی موسوی زاده

             25- آقای احسان صدرالدینی

             26-