کارت خبر نگاری


تعریف:

خبرنگار فردي است كه درباره امورسياسي ، اقتصادي ، ورزشي ، حوادث ، فرهنگي هنري ، علمي ، شهري ، حقوقي ، شهرستانها ، اجتماعي ،انديشه و معارف خبرتهيه وتنظيم مي كند

شرایط صدور مجوز :

داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي وبالاتر در رشته هاي :روزنامه نگاري وخبرنگاري،عكاسي براي خبرنگاران عكاس يا گذراندن دوره آموزش رسمي روزنامه نگاري و خبرنگاران رسمي

داشتن سابقه كار - بيش از 10 سال

تابعيت جمهوري اسلامي ايران

مسلمان يا از اقليت هاي مذهبي رسمي باشد

نداشتن سابقه محكوميت كيفري

مدارک مورد نیاز :

تكميل فرمهاي مرتبط

تصويرمدارك تحصيلي

تصوير از تمام صفحات شناسنامه

چهار قطعه عكس 4*3

تصويركارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت از خدمت

داشتن سابقه در زمينه خبرنگاري

تحويل گواهي آموزشي درصورت گذراندن دوره آموزشي

تحويل گواهي سوابق كار در صورت داشتن بيش از 10 سال سابقه كار در زمينه خبري