کتابخانه های عمومی


تعریف:

محلي كه در آن مجموعه كتابها و نشريات ادواري و ديگر موارد مشابه اعم از چاپي ، غيـــــرچاپي ، ديداري و شنيداري با هدف اطلاع رساني براي مطالعـــه ، تحقيـــق ومراجعــه ، به گونه اي منظم گرد آورده شده باشد

 

شرایط عضوی در کتابخانه های عمومی  :

 

كتابخانه هاي عمومي ، به عنوان نهادي عمومي ، در عرصه و فضاي عمومي جامعه ، ايفاي نقش مي نمايد و به عنوان سازوكاري حياتي درفرايند توسعه فرهنگي واجتماعي جامعه شناخته شده اند . پيداست كه چنين نهادي از اهداف چندگانه اي درحوزه فعاليت فرد برخوردار است

این اهداف عبارت‌اند از :

فراهم آوردن محيط مساعد به منظور دسترسي آسان اقشار جامعه به منابع مكتوب ومضبوط

كمك به بالابردن سطح آگاهي هاي عمومي در زمينه هاي علمي،فرهنگي،اجتماعي واقتصادي

ايجاد امكانات لازم در جهت استفاده مطلوب از فن آوري اطلاعات

گسترش روابط ومبادلات فرهنگي بين كتابخانه هاي عمومي

فراهم آوردن زمينه هاي رغبت و تشويق عمومي درجهت مشاركت مردمي در ايجاد كتابخانه عمومي

تقويت سرمايه فرهنگي واجتماعي

فراهم آوردن فرصت لازم براي رشد و بالندگي شخصي و در نهايت توانمندسازي علمي افراد جامعه

كمك به تحقق علمي جامعه سالم وياد گيرنده و فراهم آوردن بستر وامكانات مناسب

ايجاد وتقويت عادت به مطالعه وخواندن در جامعه

بكارگيري فرايند فن آوري و روش هاي نوين علمي اطلاع رساني در كتابخانه هاي عمومي